Data Kabinleri

Data Kabinleri, veri merkezinin bel kemiğini oluşturan sistem bileşenlerine ve sunuculara ev sahipliği yapan önemli bir bileşendir. Kabin teknolojilerinde dikkat edilmesi gereken en önemli nokta ise ihtiyaçların doğru tespit edilmesi ve standartlara uyumdur. İnsan hayatının devamı için vücudun yönetimi üstlenen beynin ve sinir sisteminin önemi ne denli büyükse, işletme ve kurumlar için veri merkezleri, sunucu sistemleri ve sistem odaları bir o kadar önemlidir. Ticari işletmelerin bilgi birikimini değere dönüştürme görevini üstlenerek işletmenin değer üretmesinde büyük rol oynayan bu merkezlerin verimliliği artırarak işletme maliyetlerini azaltmaktadır. Veri merkezlerinde sunucu ve işlemcilerin sayısının giderek artması ise sistem odalarının ısı ve performans ilişkisinde ciddi bir sorun oluşturuyor. Sistem odalarının daha verimli soğutulmasının ve karmaşık sistemler arasındaki bağlantıların düzen içinde kurgulanmasının en önemli bileşenleri arasında ise sistemlere ev sahipliği yapan kabinler geliyor.

Kabin Ekipmanları

 

kabin1.jpg(46 KB)

Soğutucu Fan Üniteleri

Priz Grupları

Kablo Düzenleyiciler

Patch Panel

Patch Kablo

Switch

Patch Panel

Ağ kabloların hepsinin toplandığı kabin ya da kabinetlerin içinde bütün kabloların toplandığı priz gruplarına patch panel denir. Burada kastedilen prizler RJ45 prizleridir. Patch paneller ağın yapısını sağlamlaştırma ve düzenlemede çok büyük görev üstlenirler. Patch paneller ağ kablolarının ağ cihazlarına bağlanmasında bir ara bölme ya da tampon görevi üstlenirler. Ağın değişik noktalarından gelen kabloların patch panelin arka kısmında pabuçlama denilen işlemle sabitlenir. Ön kısmında yer alan RJ45 prizlerinden patch cord adı verilen kısa ağ kabloları ile ağ cihazına bağlantı sağlanır. Patch panel kullanımı ağda sonradan meydana gelebilecek herhangi bir kablo arızasına müdahaleyi’de kolaylaştırmaktadır. Patch paneller üzerindeki RJ45 prizi sayısı ile anılmaktadır. 16’lı, 24’lü gibi…

 

fiber optik panel               cat6 patch panel

Patch Kablo

Patch kablo veya Yama kablosu bilişim sistemlerinde belirli standartlara göre sonlandırılmış 2 jack arasındaki bağlantıyı sağlayan bir tür zayıf akım ara kablosudur. Bakır patch kablo ve fiber patch kablo olarak ikiye ayrılır. Çoğunlukla iki bilgisayar arasındaki bağlantılarda veya Switch-Patch panel veya Fiber panel-Patch panel arasında kullanılırlar. Bakır patch kabloların uçları RJ-45 konnektör ile sonlandırılmıştır. Dünya standartlarında 1,3,5 ve 6 metre olarak genellikle TIA/EIA-568standartlarına göre üretilirler. Fiber patch kablolar çeşitli standartlarda üretilmiş uçlarla sonlandırılırlar. Bilişim sistemlerinde patch kablolar farklı renklerde kullanılırlar, yeni nesil bakır patch kabloların iletkenleri elektrik sinyallerinden etkilenmemesi amacıyla folyo ile kaplanmıştır. Birbirine entegere sistemler arasında data alış verişinin en aktif birimlerini patch kablolar oluşturur.

fiber optik kablo                         UTP-Patch-kablo.jpg(66 KB)

Switch (Ağ Anahtarı)

switchAğ anahtarı (İngilizce: switch), bilgisayarların ve diğer ağ öğelerinin birbirlerine bağlanmasına olanak veren ağ donanımlarından biridir. OSI yedi katman modelinin 2. katmanında ve yeni switchler IP routing yapabildiği için 3. katmanda da çalışır. Ağ anahtarının her bir kapısı diğerlerinden bağımsız veri alış-verişinde bulunabilir. Bir veri paketi (veri çerçevesi) kapılardan birine ulaştığında ağ anahtarı gönderenin MAC adresini ve gönderilen kapıyı adres tablosuna kaydeder. MAC adres tablosundaki mevcut kayıtlar incelenerek hedef MAC adresinin bağlı olduğu kapıyı tespit etmeye çalışır. Eğer herhangi bir kayıt bulunamazsa, veri paketi gelen kapı hariç bütün kapılara gönderilir. Eğer mac adresi biliniyorsa, bu durumda veri paketi sadece hedef kapıya gönderilir. Eğer gönderenin ve alıcının MAC adresleri aynıysa paket silinir. Çalışma şekli itibariyle ağ köprüsü ve ağ göbeğine (İngilizce: hub) benzerliğinden dolayı saydam köprü, çok kapılı köprü ya da akıllı hub olarak da adlandırıldığı olur. Saydamlığı ağ anahtarının kullanıcı için farkedilemez olmasından, yani gelen paketlerin ağ anahtarından geçtiğinin anlaşılamamasından kaynaklanmaktadır. Bu da ağ anahtarlarının yönetimini zorlaştıran durumlardan biridir. Bu zorluğu özellikle ağ yöneticileri için ortadan kaldırmak için belli bir kapıdan geçen veri trafiğini dışardaki bir hedefe yansıtan kapı ikizleme (İngilizce: port mirroring) yöntemi geliştirilmiştir. SMON iletişim kuralları RFC 2613 ile tanımlanmış ve standartlaşmıştır. Ağ anahtarları yıldız topolojisine sahip yerel ağlar oluşturmanın yanında, paket anahtarlamalı farklı ağları birbirine bağlamakta da kullanılabilirler. Yıldız topolojisine sahip çok sayıda ağın birbirine bağlandığı topolojiye ağaç topolojisi denir. İki ağ anahtarı arasında ki bağlantıyı sağlamak için genelde üstbağ kapısı (İngilizce: uplink port) kullanılır. Switchlerin konfigürasyonu için CLI(command line interface) arayüzü veya http arayüzü kullanılabilir. CLI arayüzü http arayüzüne göre daha profesyonelce ve daha fazla opsiyonu içinde barındırır. Kullanım alanlarına bakıldığında ise, switchler VLAN(virtual Local Area Network) uygulamaları yapılabilir, ayrıca STP(Spanning tree protocol)protokolünü de içinde barındırır.

Etiler Mah. Karacaoğlan Cad. 870 Sok. Engin Apt.
No:5/5 Muratpaşa / ANTALYA

TEL: 444 1972 FAX: 0242 322 59 59
e-MAIL: info@prowell.com.tr